Εργοθεραπεία

 
Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι συνεργάτες μας στο Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας & Μαθησιακών Δυσκολιών "Έναυσμα" στο Κιλκίς, παρέχουν υπηρεσίες και μεθόδους εργοθεραπείας και παιδιά, βρέφη και εφήβους.

Η εργοθεραπεία ασχολείται με την αξιολόγηση και παρέμβαση των διαταραχών αδρής και λεπτής κινητικότητας, αισθητηριακής ρύθμισης και επεξεργασίας, καθώς και με τις δυσκολίες στην αυτοεξυπηρέτηση νηπίων, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων αποσκοπώντας στην προαγωγή της υγείας και της καλής ποιότητας ζωής μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες.

Στόχος είναι να αυξηθεί στο μέγιστο βαθμό η καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, να εξελιχθούν οι δεξιότητες του και να αποφευχθεί οι απώλειά τους, έτσι ώστε το άτομο να καταστεί αυτόνομο και να μπορεί να πάρει μέρος σε ασχολίες σημαντικές για εκείνο.

Κατά τη διαδικασία της παρέμβασης, οι εργοθεραπευτές χρησιμοποιούν στρατηγικές της αισθητηριακής ολοκλήρωσης παρέχοντας αισθητηριακές εμπειρίες, για να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή του ατόμου.
 
 
 
 
 
 

Ψυχοθεραπεία

 

Ατομική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων - Συμβουλευτική Γονέων

 
Η ατομική ψυχοθεραπεία του παιδιού ή του εφήβου είναι μία διαδικασία όπου ο ειδικά εκπαιδευμένος ψυχολόγος σχετίζεται και αλληλεπιδρά με ένα παιδί με πρωτογενείς ή συνοδές διαταραχές στο συναίσθημα και στη συμπεριφορά με σκοπό την ενθάρρυνση, υποστήριξη και θεραπεία του, καθιστώντας το ικανό να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του, να διαχειριστεί και να εκφράσει τα συναισθήματά του, να αναπτύξει μία υγιή εικόνα εαυτού, να αντιμετωπίσει αγχογόνες καταστάσεις και να αποκτήσει κοινωνικές δεξιότητες. Η θεωρία καθοδηγεί την αντίληψη του ψυχολόγου σχετικά με το τι προκαλεί - και τι πιθανόν ανακουφίζει - τα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών.

Η χρήση θεραπευτικών ιστοριών, η ζωγραφική, τα φύλλα εργασίας, το κολάζ, το παιχνίδι με άμμο, ο πηλός, η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων είναι ορισμένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται ως γέφυρα μεταξύ του εξωτερικού κόσμου των παιδιών με τον εσωτερικό κόσμο, τον κόσμο των συναισθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στο παιδί ή στον έφηβο να δοκιμάσει νέες συμπεριφορές και τρόπους επίλυσης προβλημάτων σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα σε μία σχέση εμπιστοσύνης. Θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους, μαθαίνει να αγαπάει και να αποδέχεται τον εαυτό του.

Συγχρόνως, η συμβουλευτική γονέων δρα ενισχυτικά στην παραπάνω διαδικασία μέσα από την συνεργασία γονέων και ειδικού με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα τη βελτίωση της ψυχοσυναισθηματικής κατάστασης του παιδιού ή εφήβου και κατά συνέπεια της συμπεριφοράς του.