Λογοθεραπεία

 
Στο Κέντρο "Έναυσμα" στο Κιλκίς, παρέχονται υπηρεσίες για λογοθεραπεία για παιδιά και εφήβους.
Η λογοθεραπευτική παρέμβαση έχει ως σκοπό την αποκατάσταση διαταραχών προφορικού και γραπτού λόγου, φωνής, κοινωνικότητας, λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, ομιλίας και σίτισης / κατάποσης σε νήπια, παιδιά, εφήβους και ενήλικες που παρουσιάζουν τις παραπάνω διαταραχές χωρίς κάποιο ηλικιακό περιορισμό.

Ο λογοθεραπευτής με έξυπνους και ενδιαφέροντες τρόπους βοηθάει το παιδί ή τον ενήλικα να εμπλακεί στη θεραπευτική διαδικασία με στόχο να εξαλείψει τις δυσκολίες που εμφανίζει και να ενισχύσει τις δεξιότητες του βάση εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου, ενώ παράλληλα προσπαθεί να αποτρέψει την επιδείνωση των δυσλειτουργιών που επιφέρουν οι νευρολογικές παθήσεις που εκδηλώνονται σε παιδιά και ενήλικες.
 
 
 
 
 
 
 

Παιδοψυχιατρική Αξιολόγηση

 
Στο Κέντρο μας πραγματοποιούμε και παιδοψυχιατρική αξιολόγηση και παρακολούθηση.

Η παιδοψυχιατρική αξιολόγηση αποτελεί το αρχικό στάδιο για τη λήψη μιας έγκυρης και αξιόπιστης ιατρικής γνωμάτευσης.

Περιλαμβάνει την εκτίμηση των συμπεριφορικών, συναισθηματικών, αναπτυξιακών και νοητικών προβλημάτων του παιδιού ή του εφήβου, καθώς και την πρόταση του θεραπευτικού σχήματος με σκοπό την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζει.

Καθίσταται ουσιώδης σημασίας η συνεργασία των ειδικών και η σύνθεση της κλινικής εικόνας του παιδιού ή του εφήβου μέσα από τη λήψη ιστορικού και τη συνέντευξη με τους γονείς, τη κλινική συνέντευξη με το παιδί ή τον έφηβο, τη χρήση διαγνωστικών εργαλείων, αλλά και του εργαστηριακού ελέγχου όπου κρίνεται απαραίτητο, καθώς και την επικοινωνία με άλλους εμπλεκόμενους φορείς στη ζωή του (π.χ. σχολείο).

Εν κατακλείδι, είναι η ουσία της κλινικής εκτίμησης και διάγνωσης απαντώντας στα ερωτήματα των γονέων με σκοπό την ενημέρωση τους για την κατάσταση του παιδιού τους.